Area 40 Sp. z o.o.

NOWOŚĆ – ALIENTO SENSOR

Aliento Sensor jest rozwinięciem idei sterownika Aliento.

Poprzez dodanie czujnika temperatury oraz dostosowanie algorytmu pracy urządzenia, wentylatory pracują wyłącznie w okresach kiedy użytkownik korzysta z ogrzewania.

Moduły wentylatorowe zaczynają pracę dopiero wówczas gdy czujnik zarejestruje temperaturę 28 stopni Celsjusza lub wyższą. Poniżej tej wartości pozostają w trybie czuwania.

Powiązanie pracy wentylatorów z temperaturą grzejnika, dodatkowo zwiększa efektywność zestawu Aliento-grzejnik. W czasie gdy przez grzejnik nie przepływa czynnik grzewczy lub jego temperatura nie gwarantuje rzeczywistych przyrostów mocy, urządzenie nie pracuje.