Area 40 Sp. z o.o.

Kiedy stosować Aliento?

Aliento należy stosować w przypadku, gdy mamy do czynienia z:

  • zbyt długim czasem nagrzewania pomieszczenia,
  • deficytem mocy grzejnika,
  • zmianą źródła ciepła na niskotemperaturowe (np. pompę ciepła),
  • zmianą parametrów instalacji na niższe.

System Aliento pozwala na zwiększenie wydajności grzejnika nawet o 50% względem bazowej mocy grzejnika.

Dzięki użyciu konwertera konwekcji można zachować istniejące grzejniki po obniżeniu parametrów instalacji centralnego ogrzewania lub zastosować grzejniki o mniejszych gabarytach w przypadku nowych instalacji.