Area 40 Sp. z o.o.

Dane techniczne

Wymiary wentylatora:

  • szerokość: 119 mm
  • głębokość: 64 mm
  • wysokość: 30 mm

Wymiary kontrolera:

  • szerokość: 79 mm
  • głębokość: 15 mm
  • wysokość: 79 mm

Aby wybrać odpowiednią liczbę moduły wentylatorów stosunkowo do długości grzejnika, mierzyć przestrzeń pod grzejnik, jak pokazano na rysunku poniżej:
Wymiary Aliento